Önemli Tarihler

Kongre Tarihi

16-17 Kasım 2023

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

1 Eylül 2023

Bildiri Sonuçlarının İletilmesi

7 Ekim 2023

Erken Kayıt Son Gün

14 Ekim 2023

Kongre Programının Duyurulması

20 Ekim 2023

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

8 Aralık 2023