Kongre Kitabı - 4. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi