Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 30 Mart 2016 tarihinde kurulmuş olup, ülkemizin bu alanda ilk ve halen tek sivil toplum örgütüdür. Kuruluş sürecinde yetkili kurullar tarafından verilen karar doğrultusunda her iki yılda bir düzenlenmekte olan TARGET Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongrelerinin ilki 10-11 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. TARGET 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi ise 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde hayata geçirilmiştir.

Her iki Uluslararası Kongre iki tam günlü ve iki ayrı salonda paralel oturumlarla düzenlenmiş, geniş ve nitelikli yerli ve yabancı katılımcıların sunduğu sözlü ve poster bildiriler ve  250’yi aşan izleyici sayısıyla başarıyla tamamlanmıştır. Kongrelerimizin “tam metin bildiri kitapları” da basılmıştır.

Üçüncü Kongre tarihinin dünyada ve ülkemizde Covid-19 küresel salgınının büyük ölçüde devam ettiği 2021 yılına denk gelmesi nedeniyle yapılabilirliği konusunda kaygı duymamıza karşın ilk iki kongrede sağlanan başarıların ve bu süreçte kurulan uluslararası yakın dostlukların ve işbirliğinin sağladığı özgüvenle Kongre Takvimi değiştirilmemiştir. TARGET 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak düzenlenmiştir. Bu online uluslararası kongremiz de öncekileri iki tam gün ve iki paralel ortamda gerçekleşmiş, çok yoğun bir konuşmacı ve katılımcı sayısına ulaşılmış ve Kongre Kitabı yine uygun zamanda basılı hale getirilmiştir.

Evet şimdi yıl 2023. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı. Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimiz değerlerine sımsıkı sarılacağımız, ulusumuzun aydınlık geleceği için her zamankinden daha fazla çalışacağımız, coşkuyla ve mutlulukla kutlayacağımız çok özel bir yıl.

Bu kutlu yılda TARGET 4. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresini 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yapacağız.

Bu Kongremizde yine çok disiplinli bir yaklaşım temelinde tarım ve gıda sisteminin tüm değer sorunlarının kapsanmasını amaçlıyoruz. Ancak yaşadığımız dar ve zor zamanlardan alınması gerekli olan dersler doğrultusunda ilk kez bu Kongrede bir özel konu alanı belirledik. 4. Uluslararası Kongremizin özel konu alanı “Afetlere Dirençli Tarım ve Gıda Sistemi” olacaktır.

İnsanın, toplumun ve doğanın esenliğinin için; ana ekseninde bilimin ve etik değerlerin birlikte yer aldığı, adil, dayanışmacı, kapsayıcı, emeğe saygılı, doğaya dost bir tarım ve gıda sistemine olan ihtiyacımız açıkça görülmektedir. Bu çerçevede tarım ve gıda sisteminin değer sorunları üzerinde düşünen ve düşünce üreten herkesi 4. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz. Saygılarımla,

Prof. Dr. Cemal Taluğ
Kongre Başkanı

FOTOĞRAF GALERİSİ