Tam Metin Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Genel

 • Yazınızı tablo, figürler ve referanslar dahil maksimum 10 sayfa halinde MS Word dosyası olarak teslim ediniz.
 • Times New Roman fontunda, 12 punto, tek aralık, A4 kâğıt ve 2.5 cm kenar boşluğu kullanınız. Özel karakterler için sembol fontu kullanılabilir.
 • Yazı; başlık, yazarların adı ve bilgilerini içermelidir.
 • Yazınız verilen sayfa aralıklarında olmalıdır.

 

Başlık Yazımı

 • Başlık: Kalın, büyük harfler normal tümce düzeninde, 14 punto Times New Roman.
 • Yazarlar: İtalik, kelimelerin baş harfleri büyük. Yazarların önadları için yalnızca baş harflerini kullanınız.
 • Yazar bilgileri: İtalik, kelimelerin baş harfleri büyük. Tüm yazarların tam adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın e-posta adresini içermelidir.

 

Bildiri özeti ve anahtar kelimeler

 • Özet kendi içinde açık olmalı ve 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Başlıkta yer almayan 3-5 anahtar kelime kullanınız. Anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalı ve aralarında virgül olmalıdır.

 

Metin

 • En fazla iki başlık düzeyi kullanınız:
  • 1. Düzey: Kalın, büyük harfler normal tümce düzeninde.
  • 2. Düzey: İtalik, büyük harfler normal tümce düzeninde.
 • İtalikler Latince ifadeler için kullanılmalıdır. Aspergillus gibi tür belirtenler ya da in vivo gibi kelimeler gibi.
 • 1,000’den büyük sayılar için virgül kullanılmalı; 10’dan küçük sayılar yazıyla yazılmalıdır. Ondalık sayılar için nokta kullanılmalıdır. 1’in altındaki sayılar için ondalık noktasının öncesinde 0 kullanılmalıdır (0.005 gibi).
 • Yazarlar Uluslararası Birim Sistemleri kullanmalıdır. Birimler kg ha-1 şeklinde değil,  kg/ha olarak yazılmalıdır.
 • Tüm birimler için kısaltmalar kullanılmalıdır ve sayıyla başlayan cümleler hariç, nümerik değerler rakamla verilmelidir. Diğer tüm kısaltmalar, cümlede ilk kullanımda tam olarak verilmeli, bu ifadeyi takiben kısaltma parantez içinde yer almalıdır.
 • Özel kimyasallar, yazılımlar, ekipmanlar ya da başka ürünler için üretici ya da tedarikçi isimleri ve konumları (şehir ve ülke) belirtilmelidir.
 • Tek tırnak kullanılmalıdır.
 • Sıralanacak listeler rakamla ya da küçük harflerle verilmelidir. Sayı veya harften sonra nokta kullanılmalıdır (1. ya da a. gibi). Numarasız listeler madde imleriyle sağlanmalıdır.
 • Paragraflar satır aralığı ile ifade edilmelidir. Kelimeleri belli konumda yazmak için boşluk değil, tab fonksiyonu kullanılmalıdır.

 

Dipnotlar

 • Dipnotlardan kaçınılmalıdır. Çok gerektiği takdirde metnin içerisinde üstsimge olarak sayıyla gösterilmelidir.

 

Ekler

 • Ekler referanslardan sonra yer almalıdır.
 • Başlıkları olmalı ve birden fazla olmaları halinde numaralandırılmalıdırlar.
 • Metnin içerisinde Ek A, B1 gibi belirtilmelidirler.

 

Tablolar

 • Geniş tablolardan kaçınılmalıdır. Tablolar, kitap boyutuna sığmalıdır (sayfa başına en fazla 13x20 cm).
 • Tablolar metindeki sıralarına göre rakamla numaralandırılmalıdırlar.
 • Her tablonun bir başlığı olmalıdır.
 • Metin içerisinde her tablonun bir referansı olmalıdır. Metnin içerisinde tablolardan bahsederken kısaltmaları değil, sayıları kullanılmalıdır.
 • Tablolar metne doğru yerlerde dâhil edilmelidirler.
 • Tablolar metni okumadan da açıklayıcı olmalıdır. Sütun başlıkları kısa ve net olmalıdır.
 • Gerekli tüm açıklamalar tablonun bulunduğu sayfanın sonunda dipnot olarak yapılmalıdır. Dipnotlarda sayı ya da harf kullanılabilir.

 

Formüller ve Denklemler

 • Formüller mümkünse el yazısı ile yazılmamalıdır.
 • Altsimge ve üstsimgeler açık olmalıdır.
 • Simgelerin anlamları ilk kullanıldıkları denklemin hemen sonrasında açıklanmalıdır.
 • Denklemler rakamla numaralandırılmalı ve bu numaralar denklemlerin sağında parantez içinde yazılmalıdır.
 • Metnin içerisinde denklemlere referans verirken isimleri değil numaraları kullanılmalıdır.

 

İllüstrasyonlar

 • Bütün illüstrasyonlar siyah beyaz olmalıdır (renkli illüstrasyonlar kabul edilmeyecektir). Dolgu renkli illüstrasyonlar siyah beyaza çevrilecektir.
 • Kladogram ve PDF hariç illüstrasyonları asla PowerPoint dosyası olarak teslim etmeyiniz.
 • Fotoğraf kullanılması halinde; orijinal, kontrastı ve koyuluğu uygun fotoğraflar tercih edilmelidir. Fotoğrafların keskin ve parlak kopyaları gerekmektedir.
 • Fotoğrafların çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. Tarama çizgilerinde en az 900 dpi kullanılmalıdır.
 • İllüstrasyonlar metindeki sıralarına göre rakamla numaralandırılmalıdır. Metnin içerisinde her illüstrasyona referans olmalıdır. Metnin içerisinde fotoğraflardan bahsederken şekil ya da resim yerine Resim 1 gibi sayıları kullanılmalıdır. 
 • Tüm illüstrasyonların bir başlığı olmalıdır. Bu başlık metnin içinde illüstrasyonun bulunması gereken yerde yazılmalıdır.
 • Gerekli tüm açıklamalar illüstrasyonun bulunduğu sayfanın sonunda dipnot olarak açıklanmalıdır. Dipnotlarda sayı ya da harf kullanılabilir.

 

Referanslar

 • Teslim edilmiş; ancak henüz kabul edilmemiş metinler, yayınlanmamış veri ya da ‘kişisel iletişimler’ referans listesine dâhil edilmemelidir; ama metnin içerisinde (yayınlanmamış veri) ya da (ismin baş harfleri + soyadı, kişisel iletişimler) şeklinde bahsedilebilir.
 • Kabul edilmiş, ancak henüz basılmamış ya da henüz yalnızca internette yayınlanmış kaynaklardan ‘baskıda’ şeklinde bahsedilmelidir.
 • Metnin içerisinde yazarın soyadı (baş harfleri olmadan) ve basım yılı kullanılmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içerisindeki diğer yayınları için a, b, c ve benzeri biçimde sıralanarak kullanılmalıdır.
 • Eğer ikiden fazla yazar tarafından yazılmış bir yayına referans veriliyorsa ilk yazarın adından sonra ‘et al.’ yazılmalıdır.
 • Yazarı olmayan metinlere verilen referanslar “Anonim” olarak adlandırılmalıdır.
 • Metin içerisinde birlikte bahsi geçen tüm referanslar alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • Metinde bahsi geçen yayınlar metnin sonunda alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • Referans listesindeki tüm yayınlar yazarının adına göre alfabetik olarak, aynı yazarın birden çok olan yazıları ise kendi içerisinde kronolojik olarak sıralanmalıdır.
 • Bir makalenin tüm yazarlarının adı referans listesine yazılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) ya da ABD Sağlık Bakanlığı (USDA) gibi kurumlar tarafından çıkarılan yayınlarda kurumların adı belirtilmelidir.
 • Referanslarda dergilerin tam adlarını kullanınız.
 • İnternet kaynaklarında mümkünse makalenin direkt linkini kullanınız. Eğer makalenin tarihi yoksa erişim tarihini kullanınız.
 •  

Referanslarınızı düzenlerken aşağıdaki sistemi kullanınız:

 

Süreli yayınlar için:

 • Shephard, G.S., Thiel, P.G., Stockenstrom, S. and Sydenham, E.W. (1996). Worldwide survey of fumonisin contamination of corn and corn-based products. Journal of AOAC International 79: 671-687.
 • Kamber, U., Gokce, H.I. and Elmali, M. (2007). Clostridium perfringens and its toxins in minced meat from Kars, Turkey. Food Additives & Contaminants (in press/baskıda).
 • Anonymous/Anonim (1999). Testing urged if feeding stunted crops to animals. New York Times August 21, 1999.

 

Kitaplar için:

 • Van der Meulen, B. and Van der Velde, M. (2004). Food safety law in the European Union. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands, 270 pp.
 • Barug, D., Bhatnagar, D., Van Egmond, H.P., Van der Kamp, J.W., Van Ossenbruggen, W.A. and Visconti, A. (eds.) (2006). The mycotoxin factbook, food and feed topics. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 384 pp.

 

Editoryal kitaplar için:

 • Wu, F., Miller, J.D. and Casman, E.A. (2005). Bt corn and mycotoxin reduction: an economic perspective. In: Abbas, H.K. (ed.) Aflatoxin and food safety. Taylor and Francis, New York, USA, pp. 459-482.
 • Bacon, C.W. and Hinton, D.M. (2000). Biological control of Fusarium moniliforme in corn by competitive exclusion using Bacillus mojavensis. In: USDA-ARS (ed.) Proceedings of the aflatoxin/fumonisin workshop. October 25–27, 2000. Yosemite, CA, USA, pp. 35–37.

 

İnternet kaynakları için:

 • World Health Organisation (2004). Surveillance programme for control of foodborne infections and intoxications in Europe. Seventh report. The 1993–1998 Country reports. Available at: http://www.bgvv.de/internet/7th report/threp fr.htm. Accessed/Erişim tarihi: 7 July 2004.