Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Özetler Times New Roman, 12 punto, minimum 200, maksimum 400 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

Bildiri başlığı, Times New Roman, 14 punto, İlk Harfler Büyük, Diğer Harfler Küçük, Ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Bildiri özeti, çalışmanın özetini, amacını, yöntemini, bulgularını, sonuçlarını, sonucunu ve kaynakları içermelidir. Derleme çalışmalarında ise yöntem ve bulgular bölümleri olmayacaktır. Bildirilerin sonunda yer alması gereken kaynak gösteriminde Vancouver stili kullanılır. Kaynaklar metinde yer aldıkları sırayla numaralandırılmalıdır. Metinde, tablolarda ve resim alt yazılarında kaynaklar parantez içinde Arap rakamları ile gösterilmelidir. Metin içi kaynak gösterme yani APA (American Psychological Association) sistemine göre yapılmalıdır.

Tüm başvuruların İngilizce bir özeti olmalıdır. Türkçe sunumlarda ayrıca Türkçe özet de bulunmalıdır. Web sitesine yüklerken özetin PDF ve Word formatında olduğundan emin olunuz.

Özet herhangi bir şekil, tablo ve kaynakça içermemelidir.

Yazar isimleri, kurumsal bilgi(ler), adres, telefon ve e-posta bilgileri “Bildiri Özeti Ekle” sayfasında yer alan “Yazar(lar) Hakkında Bilgi” bölümüne yazılmalıdır. Aynı zamanda bildiriyi sunan kişi olmasını da beklediğimiz sorumlu yazarın adının yanına “Sorumlu Yazar” ifadesi eklenmelidir. Özetin yer aldığı PDF ve Word içinde yazar(lar)ın kimliğini belirten bilgiler yer almamalı; yalnızca “Bildiri Başlığı” ve Türkçe ve İngilizce özet metni bulunmalıdır. 

Her katılımcı en çok iki sözlü bildiride sorumlu yazar olabilir. Posterlerde sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvuru sırasında tercih edilen sunum türü (sözlü ya da poster olarak) belirtilmelidir. Bilim Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte; bildiri yoğunluğu ve program bütünlüğünü dikkate alarak, bildiri şeklini değiştirebilir.   

Gönderilen her bir özet Bilim Kurulu'nun iki üyesi tarafından incelenecek ve ardından ilgili yazara 22 Eylül 2023'den önce sonuç bildirimi yapılacaktır.

Her sunum için yazarlardan birinin kongreye ayrı kayıt yaptırması gerekmektedir. Bilimsel Programda yalnızca uygun kayıtları olan sunumlar yer alacaktır. Tüm kayıtlar 29 Eylül 2023 tarihine kadar tamamlanmalı ve ödeme belgeleri Organizasyon Komitesine iletilmelidir. Bildiri özet kitabı basım sürecinde ödemelerini gerçekleştirmemiş olan konuşmacıların bildiri özetleri kitapta yer almayacaktır.

E-kitap olarak yayınlanacak Kongre Kitabı’nda sadece kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri yer alacaktır. Kongre Kitabı 2023 sonundan önce yayınlanacağından; tam metin yayınlatmak isteyenlerin, metinlerini 23 Kasım 2023 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen metinler bildiri özeti kitabında yer almayacaktır. Tam metin hazırlama kuralları bildiri kabul süreci tamamlandıktan sonra duyurulacaktır.  

Bildiri Özetinizi Web Sitesi'nin sistemine yüklerken PDF ve Word formatında olmalıdır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2023

Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 22 Eylül 2023

Poster ölçüleri maksimum 70cm genişlik x 100cm uzunlukta olmalıdır.

Bildiri özeti göndermek için buraya tıklayın >>