Çağrı - 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Kaygılarla, korkularla ve acılarla yaşadığımız ve daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz küresel salgın, tarım ve gıdanın anlamını ve değerini insanlığa yeniden hatırlattı. Bu salgın aynı zamanda kurduğumuz tarım ve gıda sistemlerinin kırılganlıklarını ortaya çıkardı ve başka sorunları yanında ahlaki zaaflarına da ışık tuttu. Bu gerçekten hareketle ve korona günlerinde bir “uluslararası kongre” düzenlemenin zorluklarını, taşıdığı riskleri bilmekle birlikte 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresini 5-6 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapmaya karar verdik.

Yaşanan olumsuz koşullara karşın Tarım ve Gıda Etiği Derneği olarak iki yılda bir düzenlediğimiz uluslararası kongrelerin üçüncüsünü zamanında gerçekleştirme kararlılığımızda, 2017 ve 2019 yıllarında sırasıyla Ankara ve İzmir’de 250’den fazla katılımcı ile Kongreler gerçekleştirebilmiş olmamızın güveni ve bu Kongrelerde kurulan yakın dostlukların payı oldu. Ancak, ana motivasyon kaynağımız, insanlığın adil ve dayanışmacı, toplumun ve doğanın esenliğine dayalı yeni bir tarım ve gıda sistemine ihtiyaç duyduğunun, küresel salgın sürecinde apaçık ortaya çıkması ve böyle bir sistemin inşasında etik farkındalık ve duyarlılıkların büyük önem taşıdığı konusundaki inancımızdır. Etiği daha çok çalışmanın ve daha çok tartışmanın şimdi tam zamanı diye düşündük.

3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresinde, önceki kongrelerin sağladığı birikimlerin açtığı yolu daha da genişleterek, farklı bilimsel disiplinlerde tarım ve gıda etiği konusunda çalışan ya da konuya ilgi duyan akademisyenleri, ülkemizde yaşananlar ile dünya deneyimlerini yeniden buluşturmak istiyoruz. Derneğimizin yaptığı öteki çalışmalarla ve küresel ölçekteki gelişmelerle tarım ve gıda etiği alanında artan farkındalık ve duyarlılığı görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamlı paylaşımda üretici örgütlerini, meslek kuruluşlarını, tüketici haklarını savunanları, sivil toplum örgütlerini aramızda görmek istiyoruz. Kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin tarım ve gıda sisteminin etik sorunları üzerindeki çalışmalarını öğrenmek; üniversite öğrencilerinin görüşlerini dinlemek istiyoruz.

İnsanın, toplumun ve doğanın esenliğinin anahtarı olan tarım ve gıda sisteminin değer sorunları üzerinde düşünen ve düşünce üreten herkesi 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz.

Saygılar ve sevgilerle…


Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Kongre Başkanı