Konular - 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

KONU BAŞLIKLARI

 • Çevre Etiği / Tarım, Gıda ve İklim Değişikliği / Toprak Etiği / Su, Tarımda Su Kullanımı ve Etik / Biyoçeşitlilik ve Etik / Agroekoloji, Doğaya Saygılı Üretim Uygulamaları / Sürdürülebilir Gıda Sistemleri / Hayvan Sağlığı, Refahı ve Hakları.
 • Açlık, Yoksulluk, Gıda Yardımları ve Gıdaya Erişim Hakkı.
 • Kırsal Kalkınma / Aile Çiftçiliğinin Korunması ve Güçlendirilmesi / Kooperatifçilik ve Çiftçi Örgütleri / Toplumsal Cinsiyet ve Değer Sorunları / Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşulları ile İş Güvenceleri/ Tarım ve Gıdada Çocuk Emeği.
 • Tarım, Gıda ve Beslenme Politikaları ve Etik  / Tarımda Planlama ve Etik / Tarımsal Destekleme Uygulamaları ve Etik / Tarımın Finansmanı ve Etik.
 • Küresel Tarım ve Gıda Sistemi / Ulusötesi Tarım ve Gıda Şirketleri / Küreselleşmede Uluslararası Kuruluşlar /  Toprak Gaspları / Gıda Güvencesi / Gıda Egemenliği / Uluslararası Gıda Yardımları / Küresel Gıda Ticareti / Adil Ticaret.
 • Fikri ve Sınai Haklar / Tarımsal Bilginin Ticarileşmesi /Tohum ve Patent.
 • Gıda Güvenliği / Gıda Hileleri, Taklit ve Tağşiş / Nutrigenomik ve Etik / Gıda Denetim Sistemleri, Uygulamaları ve Cezalar / Dürüst Gıda / Sertifikalandırma ve Belgelendirme Sistemleri / Bilgiye Ulaşım Hakkı ve İzlenebilirlik / Tüketici Hakları, Sorumlulukları ve Eğitimi.
 • Gıda, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği ile Veteriner Hekimliği Eğitiminde Etik Eğitimi / Gıda, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği ile Veteriner Hekimliğinde Meslek Etiği / Mesleki Sorumluluk.
 • Tarım ve Gıda Araştırmalarında Etik.
 • Yeni Teknolojiler, Biyoteknoloji ve GDO’lar.
 • Kentleşme, Çevre, Tarım ve Gıda İlişkileri / Kentsel Gıda Yönetimi  / Kent Gıda Konseyleri / Gıda Çölleri  / Tüketim Kooperatifleri / Gıda Toplulukları / Toplum Destekli Tarım / Kent Tarımı ve Etik.
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Avcılığı ve Etik.
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinde Etik.
 • Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafı.
 • Tarım ve Gıda Yazarlığı ve Gazeteciliği Etiği / Medya, Saydamlık ve Güven / Gıda Reklamları ve Etik.
 • Gıda ve Sağlık.
 • Tarım, Toprak ve Gıda Hukuku ve Mevzuatı.
 • Tüketim Kültürü / Geleneksel, Yerel ve Etnik Gıdalar / Gastronomi ve Etik.
 • Tarımda ve Gıdada Etik Uygulamalar: İyi Uygulama Örnekleri.