Çağrı - 1. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Uluslararası Katılımlı Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi 10-11 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin tarihi konferans salonunda toplanıyor.

Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olan güzel ülkemizin Başkentinde gerçekleşecek olan bu kongrede tarım ve gıda etiği ile ilgilenen farklı disiplinler arasında; akademik dünya ile uygulama arasında; ülkemizde yaşananlar ile dünya deneyimleri arasında köprüler inşa etmeyi umuyoruz.

Amacımız; doğanın, toplumun ve insanın esenliği için etik ve ekolojik kaygıları odağa alan adil, paylaşımcı ve sürdürülebilir bir tarım ve gıda sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak…

Kongremizden söz ederken hep bir Çin özdeyişi takılıyor usuma; “bu işi yapmanın en güzel zamanı yirmi yıl önceydi, ikinci en güzel zaman ise hemen şimdi!” Genellikle fidan dikerken kullanılan bu söz Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi bağlamına ne kadar da uygun düşüyor. Keşke bugün birinci değil, yirminci kongremizin çağrısını yapıyor olsaydık diye düşünüyorum. Ancak ikinci en güzel zamanı yakalamış olmanın kıvancıyla bu fidanın sizlerle birlikte kısa sürede güçlü ve verimli bir ağaca dönüşeceğine inanıyorum.

Bu inançla;

- farklı disiplinlerde tarım ve gıda etiği konusunda çalışan ya da ilgi duyan akademisyenleri,

- tarım ve gıda sisteminin etik sorunlarıyla her gün karşılaşan üreticileri, iş adamlarını, çalışanları ve tüketicileri,

- tarım ve gıda sisteminin içinde yer alan ya da etkileşimde bulunan kamu ve özel kesim kurumlarını, üretici ve tüketici örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini,

- yaşamımızı ve insan uygarlığını en yakından ilgilendiren ekonomik, toplumsal ve kültürel alan olan tarım ve gıda sisteminin etik sorunları üzerinde düşünen ve üretenleri;

Uluslararası Katılımlı Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum.


Saygı ve sevgilerle,

Prof. Dr. Cemal Taluğ
Kongre Başkanı