Kurullar - 1. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

DÜZENLEME KURULU

ORGANİZASYON KOMİTESİ

BAŞKAN

 • Prof.Dr.Cemal TALUĞ

SEKRETER

 • Ayşe KURTOĞLU

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELERİ

 • Prof.Dr.Neyyire Yasemin YALIM
 • Rahime Petek ATAMAN
 • Prof.Dr.Serap ŞAHİNOĞLU


BİLİM VE DANIŞMA KURULU

 • Halil AGÂH (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu, Yönetici Müdürü)
 • Ahmet AKGÜN (Toplumsal Etik Derneği)
 • Prof. Dr. Uygun AKSOY (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Berna ALPAGUT (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Mehmet Haluk ANIL (Bristol Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • Öğr. Gör. Dr. Kumru ARAPGİRLİOĞLU (Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kent Tasarımı Bölümü)
 • Prof. Dr. Sait Aykut AYTAÇ (Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR (Orman Yüksek Mühendisi-Araştırmacı-Yazar)
 • Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Doç. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
 • Prof. Dr.Ferruh DİNÇER (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA (Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Atilla ERİŞ (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ercüment GENÇ (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Bart GREMMEN (Wageningen Üniversitesi Felsefe Grubu)
 • Prof. Dr. Koray HAKTANIR (TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi)
 • Prof. Dr. Carl Walter Matthias KAISER (European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe))
 • Dr. Gülçin KARAŞ DUMAN (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı)
 • Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 • Prof. Dr. Mustafa KOÇ (Ryerson Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Toronto)
 • Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Türkiye Felsefe Kurumu)
 • Prof. Dr. Taner KUMUK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Behiç MERT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ (Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ (Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Enstitüsü)
 • Dr. Şennur ÖZKAYA (Tarım ve Gıda Etiği Derneği)
 • Doç. Dr. Mustafa PALA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA))
 • Dr. Hüseyin SUNGUR (Yumurta Üreticileri Merkez Birliği)
 • Dr. Serdar ŞAHİNKAYA (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 • Batur ŞEHİRLİOĞLU (Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği)
 • Prof. Dr. Erol ŞENGÖR (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • Geoff TANSEY (Food Ethics Council, Londra)
 • Prof. Dr. Ali Rıza TEKİN (Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Harun TEPE (Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü)
 • Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER (Veteriner Hekimler Derneği)
 • Öğr. Gör.İrem UZUNSOY (Bülent Ecevit Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü)