Konular - 1. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

KONU BAŞLIKLARI

 • Doğal Kaynakların Korunması ve Çevre Etiği [İklim-Toprak-Su-Biyoçeşitlilik]
 • Sürdürülebilir Üretim
 • Aile çiftçiliğinin korunması ve çiftçi örgütleri
 • Kentleşme, tarım ve gıda
 • Adil Ticaret, Rekabet Edebilirlik ve küreselleşme
 • Tüketim kültürü, tüketici hakları ve tüketici sorumlulukları
 • Yolsuzluk, kaçakçılık ve etik dışı uygulamalar
 • Tarımda ve Gıdada etik uygulamalar: İyi uygulama örnekleri
 • Yeni Teknolojiler, biyoteknoloji ve GDO’lar
 • Meslek Eğitimi ve Etik
 • Mesleki Sorumluluklar
 • Çıkar çatışmaları, çıkar çakışmaları ve mülkiyet
 • Tarım ve Gıda Politikaları
 • Tarım İşçileri ve Çalışma Yaşamı
 • Tarımda dezavantajlı gruplar
 • Tarım ve Gıda araştırmalarında etik
 • Tarım ve Gıda alanında Medya ve etik
 • Hayvan Refahı
 • Açlık ve Gıdaya Erişim Hakkı
 • Gıda Yardımı
 • Gıda Egemenliği
 • Bilgiye Ulaşım Hakkı ve İzlenebilirlik
 • Ürün Kayıpları ve Gıda İsrafı
 • Gıda Güvenliği
 • Gıda alanında tanıtım-reklam ve medya
 • Beslenme Politikaları
 • Sertifikalandırma ve Belgelendirme Sistemleri
 • Tarımda ve Gıdada Denetim Sistemleri ve Uygulamaları
 • Geleneksel, yerel ve etnik Gıdalar (kültürel değerler)