Çağrı - 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarım ve Gıda Etiği Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi ev sahipliğinde 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongrede, tarım ve gıda etiği ile ilgilenen farklı disiplinleri; akademik dünya ile gerçek üreticileri, tarım ve gıda sisteminin tüm paydaşlarını ve bileşenlerini; ülkemizde yaşananlar ile dünya deneyimlerini buluşturmayı umuyoruz.

Amacımız; insanın, toplumun ve doğanın esenliği için etik duyarlılıkları odağa alan adil, paylaşımcı ve sürdürülebilir bir tarım ve gıda sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu amaca dayalı olarak;

Farklı disiplinlerde tarım ve gıda etiği konusunda çalışan ya da konuya ilgi duyan akademisyenleri,

Tarım ve gıda sisteminin etik sorunlarıyla her gün karşılaşan üreticileri, iş adamlarını, çalışanları ve tüketicileri,

Tarım ve gıda sisteminin içinde yer alan ya da etkileşimde bulunan kamu ve özel kesim kurumlarını, üretici ve tüketici örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini,

Tarım ve gıda etiğine ilgi duyan öğrencileri,

Yaşamımızı ve insan uygarlığını yakından ilgilendiren ekonomik, toplumsal ve kültürel alan olan tarım ve gıda sisteminin etik sorunları üzerinde düşünen ve düşünce üretenleri;

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz.

Saygı ve sevgilerle,


Kongre Başkanı                                                                                                         
Prof. Dr. Cemal TALUĞ