Konular - 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

KONU BAŞLIKLARI

 • Doğal Kaynakların Korunması ve Çevre Etiği [İklim-Toprak-Su-Biyoçeşitlilik]
 • Sürdürülebilir Üretim, Sürdürülebilir Gıda Sistemleri
 • Aile Çiftçiliğinin Korunması ve Çiftçi Örgütleri
 • Küreselleşmenin Tarım ve Gıda Sektörüne Etkisi
 • Tüketim Kültürü, Tüketici Hakları ve Tüketici Sorumlulukları
 • Gıda Hileleri, Yolsuzluk ve Kaçakçılık
 • Tarımda ve Gıdada Etik Uygulamalar: İyi Uygulama Örnekleri
 • Etik Açıdan Yeni Teknolojiler, Biyoteknoloji ve GDO’lar
 • Tarım ve Gıda Araştırmalarında Etik
 • Tarım ve Gıda Alanında Medya ve Etik
 • Bilgiye Ulaşım Hakkı ve İzlenebilirlik
 • Sertifikalandırma ve Belgelendirme Sistemleri
 • Tarımda ve Gıdada Denetim Sistemleri ve Uygulamaları
 • Geleneksel, Yerel ve Etnik Gıdalar (Kültürel Değerler)
 • Gıda Güvenliğinde Nutrigenomik (Genetik Beslenme) ve Etik
 • Kentleşme, Tarım ve Gıda
 • Adil Ticaret
 • Meslek Eğitimi ve Etik
 • Mesleki Sorumluluklar
 • Çıkar Çatışmaları ve Çıkar Çakışmaları
 • Tarım ve Gıda Politikaları ve Etik
 • Tarım İşçileri ve Emek Sorunları
 • Tarımda Dezavantajlı Gruplar
 • Tarım, Gıda ve Kadın
 • Hayvan Refahı
 • Açlık ve Gıdaya Erişim Hakkı
 • Gıda Yardımları
 • Gıda Egemenliği
 • Ürün Kayıpları ve Gıda İsrafı
 • Gıda Güvenliği
 • Beslenme Politikaları
 • Gıda ve Sağlık
 • Gıda Hukuku
 • Gıda Mahkemeleri
 • Dışarıda Beslenme ve Dışarıdan Beslenme