Kurullar - 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

DÜZENLEME KURULU

 • R. Petek ATAMAN
 • Erdem AK
 • Berivan ALKAŞ


BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Uygun AKSOY - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Öğr. Gör. Dr. Kumru ARAPGİRLİOĞLU - Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kent Tasarımı Bölümü
 • Doç.Dr. Dilek ARSOY - Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
 • Prof. Dr. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Öğr. Gör. Dr. Hakan BENLİ - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR - Orman Yüksek Mühendisi - Araştırmacı-Yazar
 • Prof. Dr. Nevin DEMİRBAŞ - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Prof. Dr. Yeşim EKİNCİ - Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Aziz EKŞİ –Ankara Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Hilal ELVER - University of California Santa Barbara and Distinguished Global Fellow at Law Faculty UCLA, USA; UN Special Rapporteur on Food Rights
 • Dr. Peggy EPPIG - Maryland Agricultural Education Foundation, USA
 • Prof. Dr. Hasan Haluk ERDEM -AÜEBF Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri AD
 • Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Atilla ERİŞ - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Richard FALK - Emeritus at Princeton University; Research Professor at University of California, Santa Barbara, USA
 • Prof. Dr. Ercüment GENÇ - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Prof. Dr. Bart GREMMEN - Wageningen Üniversitesi Felsefe Grubu, Hollanda
 • Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK – Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN-Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Carl Walter Matthias KAISER - European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe)
 • Prof. Dr. Artemis KARAALİ – İstanbul Teknik Ü. Kimya Metalurji F. Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Dyno KEATINGE-Visiting Professor Tropical Agriculture at the University of Reading, UK; Former Director General of World Vegetable Center
 • Prof. Dr. Ruşen KELEŞ - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Prof. Dr. Selim KILIÇ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ – Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi; Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı
 • Prof. Dr. Mustafa KOÇ - Ryerson Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Toronto, Kanada
 • Prof. Dr. Taner KUMUK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Dr. Curt MEINE - Senior fellow at the Aldo Leopold Foundation; Adjunct faculty member at UW-Madison, USA
 • Prof. Dr. Behiç MERT – Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Gary Paul NABHAN - Director & W.K.Kellogg Endowed Chair, Center for Food Studies, Presscot College, Arizona University, USA
 • Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ - Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Merkezi
 • Prof. Dr. Barbaros ÖZER - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Doç. Dr. Mustafa PALA - International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
 • Prof. Dr. Serkan Selli - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Dr. Serdar ŞAHİNKAYA - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Prof. Dr. Erol ŞENGÖR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Veteriner Tavukçuluk Derneği Başkanı
 • Doç. Dr. Birce TABAN - Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü
 • Geoff TANSEY - Food Ethics Council, Londra
 • Prof. Dr. Ali Rıza TEKİN - Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Harun TEPE - Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Paul B. THOMPSON - W. K. Kellogg Chair in Food and Community Ethics at Michigan State University, USA
 • Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Veteriner Hekimler Derneği Başkanı
 • Öğr. Gör. İrem UZUNSOY - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü
 • Prof. Dr. Hasan VURAL- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı
 • Prof. Dr. Meltem YILMAZ – Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 • Doç. Dr. Güzel YÜCEL GIER – Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
 • Prof. Dr. Robert L. ZIMDAHL- Professor Emeritus, Colorado State University, USA


DANIŞMA KURULU

 • Halil AGÂH - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Program Danışmanı
 • Ahmet AKGÜN - Toplumsal Etik Derneği
 • Musa BAKAN - Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) İzmir İl Müdürü
 • Özgür AKARSU - TOB İzmir İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdür V.
 • Faruk BİLDİRİCİ - Gazeteci/Yazar
 • Şebnem BURAN - İzmir Ticaret Odası, Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
 • Necdet BUZBAŞ – Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı
 • Hüseyin ÇİFTÇİ - TOB İzmir İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdür V.
 • Mahmut ESKİYÖRÜK - Tire Süt Kooperatifi Başkanı
 • Dr. Gülçin KARAŞ DUMAN - T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
 • Işınsu KESTELLİ - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Batur ŞEHİRLİOĞLU - Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 • Doç. Dr. Taylan KIYMAZ - T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı