Kurullar - 4. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı

 • Prof. Dr. Cemal TALUĞ

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 • Rahime Petek ATAMAN
 • Prof. Dr. Ebru ŞENEL ÖZKAN
 • Erdem AK
 • Dr. Mustafa EVREN
 • Berivan ALKAŞ BAŞDOĞAN
 • Buse YEGİN

 

Kongre Sekreteryası

 • Berivan ALKAŞ BAŞDOĞAN
 • Buse YEGİN


BİLİM KURULU

 • Öğr. Gör. Dr. Erhan AKARÇAY – Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Prof. Dr. Uygun AKSOY – Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (E), Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği  Başkanı
 • Prof. Dr. Hami ALPAS- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
 • Prof. Dr. Molly ANDERSON – Middlebury Üniversitesi Gıda Çalışmaları Programı William R. Kenan Jr. Profesörü; Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Uzmanları Uluslararası Paneli (IPES-Gıda) Üyesi; ABD
 • Öğr. Gör. Dr. Kumru ARAPGİRLİOĞLU - Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarisi ve Kent Tasarımı Bölümü
 • Dr. Nihan YENİLMEZ ARPA -  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • Prof. Dr. Dilek ARSOY – Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ - Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Aykut AYTAÇ – Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
 • Prof. Dr. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Hakan BENLİ – Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. İsmet BOZ – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN – Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR - Orman Yüksek Mühendisi - Araştırmacı-Yazar
 • Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü (E)
 • Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL – Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Prof. Dr. İlkay DELLAL – Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı
 • Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK –Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Prof. Dr. Yeşim EKİNCİ - Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
 • Prof. Dr. Aziz EKŞİ – İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
 • Prof. Dr. Hilal ELVER –Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi; Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı önceki Özel Raportörü; ABD.
 • Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ – Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA – Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Atilla ERİŞ - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   (E)
 • Prof. Dr. Yakın ERTÜRK – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (E), BM Kadına Yönelik Şiddet önceki Özel Raportörü.
 • Prof. Dr. Richard FALK – Princeton Üniversitesi Emeritus Öğretim Üyesi; Queen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi Küresel Hukuk Bölüm Başkanı; ABD.
 • Prof. Dr. Harriet FRIEDMANN – Toronto Üniversitesi Munk Uluslararası İlişkiler ve Kamu Politikaları Fakültesi Sosyoloji Emeritus Öğretim Üyesi; Kanada.
 • Prof. Dr. Ercüment GENÇ - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı (E)
 • Prof. Dr. Bart GREMMEN - Wageningen Üniversitesi Felsefe Grubu; Hollanda.
 • Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK – Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN – Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü (E), Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı
 • Prof. Dr. Carl Walter Matthias KAISER – Bergen Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Bilim Çalışmaları Merkezi, Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Birliği (EurSafe) önceki Başkanı; Norveç.
 • Dr. Zeynep İSPİR – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Artemis KARAALİ – İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü (E)
 • Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI – Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (E), Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Ruşen KELEŞ - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı (E)
 • Prof. Dr. Selim KILIÇ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Taylan KIYMAZ - Uluslararası Kalkınma Fonu (IFAD) Ülke Program Müdürü
 • Prof. Dr. Mustafa KOÇ - Toronto Metropolitan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; Kanada
 • Prof. Dr. Recep KÜLCÜ - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Mimi E. LAM – Bergen Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Bilim Çalışmaları Merkezi; Norveç.
 • Prof. Dr. Roderick J. MACRAE - York Üniversitesi Kentsel ve Çevresel Değişim Fakültesi; Kanada.
 • Assoc. Dr. Franck L. B. MEIJBOOM - Utrecht Universitesi Etik Enstitüsü, Hollanda. Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Birliği (EurSafe) Başkanı
 • Prof. Dr. Behiç MERT – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Kate MILLAR – Nottingam Üniversitesi Veteriner Tıp ve Bilim Fakültesi ve Biyobilimler Fakültesi Uygulamalı Biyoetik ve Teknoloji Değerlendirme Profesörü, Uygulamalı Biyoetik Merkezi Başkanı; İngiltere.
 • Dr. Kakha NADIRADZE – Çiftçi Hakları Savunma Derneği Başkanı, Güney Kafkasya Ülkeleri - Gıda ve Sağlık Korumada Sürdürülebilir Mükemmellik Koalisyonu Ulusal Koordinatörü ve Ülke Temsilcisi; Gürcistan.
 • Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ - Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Prof. Dr. Ebru ŞENEL ÖZKAN - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN - Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Prof. Dr. Serkan SELLİ – Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Serdar ŞAHİNKAYA - 21. Yüzyıl için Planlama Grubu Koordinatörü.
 • Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (E), Hayvan Besleme Bilim Derneği Başkanı  
 • Prof. Dr. Şebnem TAVMAN – Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
 • Geoff TANSEY- Gıda Etiği Konseyi; İngiltere.
 • Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU –Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi (E), Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA)
 • Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ - Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Harun TEPE - Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
 • Prof. Dr. Paul B. THOMPSON – Michigan Eyalet Üniversitesi W. K. Kellogg Gıda ve Toplum Etiği Bölümü Başkanı; ABD.
 • Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji AD Başkanı
 • Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı (E)
 • Prof. Dr. Yaşar UYSAL - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Hasan VURAL- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı. (E)
 • Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM – Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Meltem YILMAZ – Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 • Prof. Dr. Robert L. ZIMDAHL- Colorado Eyalet Üniversitesi Biyotarım Bilimleri ve Zararlı Yönetimi Bölümü Emeritus Profesörü; ABD.