Konular - 4. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

KONU BAŞLIKLARI

 • Tarım ve Gıda Araştırmalarında Etik
 • Tarım ve Gıda Sisteminde Emek
 • Tarım ve Gıda Üretiminde Etik Uygulamalar: İyi Uygulama Örnekleri
 • Tarımda ve Gıda Sisteminde Su Kullanımı ve Etik
 • Sürdürülebilir Gıda Sistemi
 • Açlık, Yoksulluk, Gıda Güvencesi, Gıdaya Erişim Hakkı, Gıda Yardımları
 • Kırsal Kalkınma / Aile Çiftçiliğinin Korunması ve Güçlendirilmesi / Kooperatifçilik ve Örgütlenme
 • Tarım, Gıda ve Beslenme Politikaları
 • Küresel Tarım ve Gıda Sistemi / Ulusötesi Şirketler / Küreselleşme / Toprak Gaspları / Gıda Egemenliği
 • Çevre Etiği ve İklim Değişikliği
 • Afetlere Dirençli Tarım ve Gıda Sistemi
 • Agroekoloji, Doğaya Saygılı Üretim Uygulamaları
 • Toprak Etiği
 • Biyoçeşitlilik
 • Yeni Teknolojiler, Biyoteknoloji ve GDO’lar
 • Hayvan Refahı ve Hakları
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Avcılığı ve Etik
 • Kentleşme, Çevre, Tarım ve Gıda İlişkileri / Kentsel Gıda Yönetimi (Urban Food Governance) / Kent Gıda Konseyleri / Gıda Çölleri (Food Deserts) / Tüketim Kooperatifleri / Gıda Toplulukları / Toplum Destekli Tarım / Kent Tarımı ve Etik.
 • Gıda, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği ile Veteriner Hekimliğinde Etik Eğitimi / Gıda, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği ile Veteriner Hekimliğinde Meslek Etiği.
 • Gıda Güvenliği
 • Gıda ve Sağlık
 • Gıda Hileleri, Taklit ve Tağşiş
 • Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafı
 • Tüketim Kültürü
 • Coğrafi İşaretler, Geleneksel, Yerel ve Etnik Gıdalar
 • Gastronomi ve Etik
 • Gıda Denetim Sistemleri, Uygulamaları ve Yaptırımlar
 • Bilgi Kirliliği, Gıda Korkusu
 • Planlama ve Etik
 • Toplumsal Cinsiyet ve Değer Sorunları
 • Tarım Hukuku, Toprak Hukuku, Gıda Hukuku
 • Ücretli Çalışanların Hak ve Mesleki Sorumlulukları
 • Tarım ve Gıdada Finansman ve Etik
 • Adil Ticaret
 • Fikri ve Sınai Haklar/ Tarımsal Bilginin Ticarileşmesi / Tohum ve Patent
 • Nutrigenomik ve Etik
 • Sertifikalandırma ve Belgelendirme Sistemleri
 • Bilgiye Ulaşım Hakkı ve İzlenebilirlik
 • Tüketici Hakları, Sorumlulukları ve Eğitimi
 • Tarım ve Gıda Yazarlığı, Gazeteciliği ve Yayıncılığı Etiği / Medya, Saydamlık ve Güven / Gıda Reklamları ve Etik.